Aktualności

Rozpoczęły się prace przy budowie Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej w Szczytach Dzięciołowo

W miejscowości Szczyty Dzięciołowo w budynku po byłej Szkole Podstawowej, Związek Młodzieży Białoruskiej w Białymstoku prowadzi działania zmierzające do utworzenia Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej. Na realizację projektu ZMB otrzymał dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 360 tys. zł. Całkowita wartość projektu wynosi 400 tys. zł.

W przyszłości w Centrum prowadzone będą działania skierowane do społeczności lokalnej oraz na rzecz promocji historii, tradycji i kultury naszych terenów. Docelowo CEiPKB będzie pełniło następujące funkcje:

  1. świetlicową - jako miejsce spotkań mieszkańców okolicznych miejscowości;
  2. biblioteki, czytelni, kawiarenki internetowej;
  3. edukacyjną - w budynku i na terenie nieruchomości organizowane będą spotkania z dziećmi i młodzieżą zainteresowaną tematyką białoruską bądź też regionalną. Powierzchnia użytkowa budynku pozwoli na organizację obozów, warsztatów i kilkudniowych wycieczek dla młodzieży;
  4. promocyjną - ośrodek będzie miał za zadanie promowanie i popularyzację lokalnej kultury białoruskiej poprzez prezentowanie jej elementów odwiedzającym ośrodek mieszkańcom regionu, gościom i turystom;
  5. aktywizującą społeczność lokalną do działań w zakresie ochrony kultury i tożsamości narodowej mniejszości.

Budynek będzie również udostępniany mieszkańcom sołectwa Szczyty Dzięciołowo i Szczyty Nowodwory celem organizacji zebrań wiejskich, imprez kulturalnych oraz spotkań okolicznościowych. Obecnie trwają prace remontowe wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Created by raptorf22