Aktualności

TAM PO MAJOWUJ ROSI - SZCZYTY DZIĘCIOŁOWO 2010

W dniu 16 maja 2010 r. w Szczytach Dzięciołowo w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Podlasko - Poleskiego "Tam Po Majowuj Rosi" organizowanego przez Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, odbył się koncert zespołów z Podlasia, Polesia na Białorusi oraz z Litwy. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe impreza została przeniesiona do budynku po byłej szkole podstawowej, gdzie w najbliższym czasie powstanie Centrum Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej. Związek Młodzieży Białoruskiej w Białymstoku na realizację projektu otrzymał dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Swoją obecnością imprezę zaszczycili Pan Eduard Szwajko - I Sekretarz Ambasady Republiki Białoruś i Zastępca Dyrektora Centrum Kultury Białoruskiej w Białymstoku, Pan Piotr Bożko - Wicestarosta Bielski w Bielsku Podlaskim, Pan Piotr Selwesiuk - Wójt Gminy Orla, Pan Aleksander Klin - Przewodniczący Rady Gminy Orla.

Podczas festynu licznie zgromadzona publiczność mogła zobaczyć i posłuchać repertuaru w wykonaniu:

  • dzieci z Przedszkola Nr 7 w Bielsku Podlaskim
  • zespołu "Orlanie" działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Orli,
  • Żemerwa z Bielska Podlaskiego,
  • dziecięcego zespołu Żewżyki z Bielska Podlaskiego,
  • zespołów z okolic Sporowa, Chrysy i z okolic Berezy na Białorusi,
  • Bylina z Wisaginas z Litwy.

    Fotoreportaż

Created by raptorf22