Władze Gminy

Wójt

mgr Piotr Selwesiuk


Sekretarz Gminy

mgr Irena Odzijewicz


Przewodniczący Rady

Aleksander Klin


Skarbnik Gminy

mgr Joanna Onufryjuk

Członkowie Rady Gminy Orla

Sajewicz Maria - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Orla

Krzysztof Burak

Krystyna Dolina Sulima

Marek Gołub

Eliasz Kalina

Anna Łożecka

Michał Mincewicz

Tomasz Odzijewicz

Aleksander Mirończuk

Grzegorz Warchoł

Barbara Kowalska

Igor Tchórzewski

Mariusz Majstrowicz

Monika RadziwoniukKomisje stałe Rady Gminy Orla


Komisja Planowania, Budżetu i Finansów

Skład osobowy:

Tomasz Odzijewicz - Przewodniczący Komisji;

Aleksander Mirończuk - Wiceprzewodniczący Komisji;

Krzysztof Burak;

Marek Gołub;

Mariusz Majstrowicz;

Igor Tchórzewski;

Maria Sajewicz.


Komisja do Spraw Samorządu i Mienia Komunalnego Rady Gminy Orla

Skład osobowy:

Krystyna Dolina Sulima - Przewodniczący Komisji;

Barbara Kowalska - Wiceprzewodniczący Komisji;

Anna Łożecka;

Eliasz Kalina;

Monika Radziwoniuk;

Grzegorz Warchoł;

Michał Mincewicz.


Komisja Rewizyjna Rady Gminy Orla

Skład osobowy:

Eliasz Kalina - Przewodniczący Komisji;

Anna Łożecka - Wiceprzewodniczący Komisji;

Krystyna Dolina Sulima;
Uchwały podejmowane przez Radę Gminy Orla znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla.

Przejdź do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Orla

Created by raptorf22