W związku z odkopaniem fundamentów podczas prac związanych z budową gazociągu na ul. Bielskiej w Orli (drodze powiatowej) wszystkich zainteresowanych informuje się, że zawiadomienie o odsłonięciu murów zostało wysłane do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku przez Wójta Gminy Orla w sobotę rano. Kierownik robót na prośbę Wójta wstrzymał prace do czasu przybycia pracowników WUOZ. Dziękujemy mieszkańcowi Orli, który zauważył odkopany fragment muru i podjął działania. Jednocześnie uprasza się wszystkich, aby w tego typu sytuacjach niezwłocznie informowali o znaleziskach Urząd Gminy Orla, aby możliwe było jak najszybsze podjęcie stosownych działań