Od 11 maja 2020 r. od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00 można będzie korzystać z Kompleksu Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej w Orli.

Warunkiem korzystania z obiektu jest przestrzeganie zasad Regulaminu opracowanego na czas pandemii koronawirusa COVID 19.

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji zajęć jest Pan Sławomir Sacharewicz, tel. 607 808 980.

 

zdj