26 maja 2023 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli Wójt Gminy Orla przekazał Kołom Gospodyń Wiejskich sprzęt i wyposażenie zakupione za środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości

Wójt Gminy Orla i Koła Gospodyń Wiejskich zapraszają na szereg akcji informacyjnych realizowanych w ramach projektu "Razem Przeciw Przemocy"

więcej

 

 

Więcej

W 2023 roku ponownie ruszył program sterylizacji lub kastracji oraz znakowania psów i kotów dla mieszkańców gminy Orla, który będzie dofinansowywany z budżetu gminy Orla, zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie Regulaminu kastracji lub sterylizacji oraz znakowania zwierząt właścicielskich na terenie gminy Orla na 2023 rok.

5 maja 2023 r. obchodziliśmy Jubileusz 100-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Orli. Obchody były połączone z Powiatowymi Obchodami Dnia Strażaka

Więcej

6 pucharów stojących na stole

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w Szkole Podstawowej z dnjb w Orli odbyły się Powiatowe Eliminacje „Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”.
Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn reprezentujących szkoły podstawowe z terenu powiatu bielskiego. Turniej rozgrywano w dwóch grupach wiekowych.

Więcej

W dniu 23 lutego 2023 r. pomiędzy Gminą Orla, a Zarządem Województwa Podlaskiego w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Orla”

Więcej

 

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

3 lutego 2023 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli odbyła się choinka zorganizowana przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Orli

Więcej

Po przerwie spowodowanej pandemią Gmina Orla wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Orli powróciła do tradycji Spotkań Wigilijnych organizowanych w trosce o starszych, samotnych często niepełnosprawnych mieszkańców gminy

ceglany dom zniszczony przez pożarWięcej

Więcej

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w wysokości 62 000,00 zł z budżetu województwa podlaskiego na inwestycje w strefie nadgranicznej, w dniu 10 czerwca 2022 r. pomiędzy Gminą Orla, a Województwem Podlaskim została zawarta umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom w związku z kryzysem migracyjnym.

Więcej