W terminie od 15 do 31 czerwca 2024 roku realizowane jest badanie Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym. Zbierane są w nim subiektywne oceny rolników dotyczące aktualnej i przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarstw rolnych, a także opłacalności produkcji rolnej.

Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 15 do 19 lipca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane przez ankieterów poprzez wywiad telefoniczny.

 

W lipcu 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

  • w gospodarstwach domowych:
  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (1-22.07)
  • Kondycja gospodarstw domowych (1-10.07)
  • w gospodarstwach rolnych:
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (15-31.07)

 

terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad telefoniczny przez ankieterów.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

 

czerwiec