27 listopada 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Orli miały miejsce konsultacje społeczne koncepcji zagospodarowania centrum miejscowości Orla. Projekt pt. "Rewitalizacja Centrum miejscowości Orla wraz z budową miejsca do organizacji festynów plenerowych"

Informuje się mieszkańców Gminy Orla, od dnia 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) Energo Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski,  rozpoczyna sprzedaż węgla kamiennego z programu rządowego (ekogroszek oraz orzech II) osobom uprawnionym do zakupu węgla.

Więcej

 

tabliczka prjektowa umocowana na altanie

Kolejna nieruchomość gminna została uporządkowana i zagospodarowana, a mieszkańcy Gredel mają miejsce do wypoczynku i rekreacji

W dniach 4-6 listopada 2022 r. w Orli upamiętniono 80. rocznicę zagłady orlańskich Żydów

zdjęcie swierzo ukończonej drogi

W dniu 31 października 2022 r. dokonano odbioru końcowego zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1603B od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 689 do m. Szczyty-Dzięciołowo”

Więcej

 21 października 2022 r. w Szkole Podstawowej w Orli miało miejsce ślubowanie uczniów klasy I Szkoły Podstawowej.

 

boisko szkolne

14 października – to święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji 13 października w Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli odbyła się uroczysta akademia, podczas której podziękowano nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym za ich codzienną pracę i wkład w kształcenie dzieci i młodzieży

Wiosną wszystko budzi się do życia, a gdy pobudka jest miła, kolorowa i po prostu ładna to jeszcze lepiej

Więcej

Złote Gody - to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku

13 laptopów, 2 komputery stacjonarne i 1 tablet, w sumie 16 sztuk sprzętu służącego do nauki, trafiło do dzieci i młodzieży w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Od 21 września 2022 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli (na parterze budynku UG Orla) przyjmuje wnioski od osób zamieszkujących na terenie Gminy Orla o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Więcej

30 sierpnia 2022 r. to data, która niewątpliwie zapisze się w historii Gminy Orla. Właśnie tego dnia miało miejsce oficjalne otwarcie DZIENNEGO DOMU POMOCY W ORLI dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

1 września w Szkole Podstawowej z d.n.j.b. w Orli odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

gródki węgla trzymane w dłoniach

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą od dnia 1 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Orla przy ul. Mickiewicza 5 w sali konferencyjnej w godz. od 8.00 do godz. 15.30.

Rozpoczęto termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Orli

Trwa przebudowa drogi na odcinku 1,90 km, łączącej miejscowości Czechy Zabłotne i Pawlinowo

W dniu 21 sierpnia 2022 r. na boisku sportowym „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Orli odbyły się rozgrywki finałowe Gminnego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Orla, zorganizowanego przez Wójta Gminy Orla

W dniu 20 sierpnia 2022 r. na boisku sportowym „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Orli odbył się pierwszy mityng sportowy

Rozstrzygnięto XVI Gminny Konkurs na „Najlepiej utrzymaną posesję na terenie Gminy Orla” zorganizowany przez Wójta Gminy Orla.

Więcej

Gmina Orla otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Orla poprzez stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Gredele

pomarańczowy autobus

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży Gmina Orla zakupiła ze środków własnych autobus szkolny marki Autosan Smyk

7 lipca 2022 r. Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli”

24 czerwca 2022 r. zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Uroczysta gala odbyła się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Orli

biały budynek z poziomym niebieskim pasem

Zakończono kolejną bardzo ważną gminną inwestycję przebudowę stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, która zaopatruje w wodę mieszkańców z gminy Orla, Boćki oraz z Gminy Bielsk Podlaski.

przejscie dla pieszych w tle budynek szkoły

Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim zakończył prace związane z wykonaniem wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Bielskiej w Orli

Za nami IX Piknik Rodzinny. Jak co roku impreza odbyła się przy Szkole Podstawowej z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego w Orli.

W sobotę 4 czerwca 2022 r. w Malinnikach odbył się Piknik z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Białowieska

W maju b.r. do użytku pracowników obsługi komunalnej Urzędu Gminy Orla trafił kolejny sprzęt - fabrycznie nowa przyczepa Burtowa typu Tandem o ładowności 10t

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wójt Gminy Orla informuje, iż w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Gmina Orla otrzymała wsparcie finansowe

W dniu 27 kwietnia b.r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim  odbyła się uroczystość powołania na stanowisko Komendanta jednostki

Gmina Orla zakupiła sprzęt komunalny – samochód marki Mercedes-Benz 316 Sprinter, który będzie służył pracownikom obsługi komunalnej do prowadzenia prac porządkowych na terenie Naszej gminy.

Obywate Ukrainy mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne

budynek gminnego centrum kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Orli rusza z realizacją dwóch projektów! Będą organizowane zajęcia twórcze (rękodzielnicze), kulinarne i warsztaty śpiewu. Zostanie też zakupione nowe wyposażenie.

Na ukończeniu są prace związane z przebudową budynku po byłym Ośrodku Zdrowia na Dzienny Dom Pomocy w Orli.

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna to kolejny instrument wsparcia rodzin sprzyjający łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi

Więcej

kot

W 2022 roku ponownie ruszył program sterylizacji lub kastracji oraz znakowania psów i kotów dla mieszkańców gminy Orla, który będzie dofinansowany z budżetu gminy Orla zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2022 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Regulaminu kastracji lub sterylizacji oraz znakowania zwierząt właścicielskich na 2022 rok na terenie gminy Orla.

ZUS uruchomił specjalną linię telefoniczną w języku ukraińskim i polskim w sprawie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w wyniku konfliktu zbrojnego.

flaga ukrainy

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Приймаємо заяви на одноразову грошову допомогу в розмірі 300 злотих на особу.

droga asfaltowa w tle cerkiew

Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim wspólne z Gminą Orla, dzięki dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przebuduje część drogi powiatowej na odcinku Szczyty-Dzięciołowo – Szczyty-Nowodwory o długości 990 mb

niebieski plecak z wystającymi artykułami szkolnymi

W Gminie Orla ruszyła spontaniczna pomoc osobom przyjeżdżającym z Ukrainy do Polski. Wśród nich jest sporo dzieci, które zaczynają naukę w Szkole Podstawowej w Orli.

W związku z trwającą sytuacją i potrzebą niesienia pomocy ukraińskim uchodźcom, Gmina Orla kontynuuje zbiórkę niezbędnych produktów.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Więcej

Mając na uwadze zaistniałą sytuację i potrzebę niesienia pomocy ukraińskim uchodźcom Wójt Gminy Orla wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi ogłasza zbiórkę żywności i środków higienicznych.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku na polecenie MSWiA zorganizował całodobowy punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy

W związku z obecną sytuacją na Ukrainie, Wójt Gminy Orla informuje, iż od piątku 25 lutego 2022 r. zostały podjęte działania mające na celu pomoc humanitarną osobom przybywającym z obszaru objętego wojną.

Gmina Orla w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska w dniu 25 lutego 2022 r. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu pt.: „Dzienny Dom Pomocy w Orli – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora”

Logotyp granty PPGR

Gmina Orla pozyskała środki finansowe na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Logotyp Cyfrowa Gmina

Gmina Orla pozyskała środki finansowe w wysokości 100 000 złotych na realizację projektu grantowego pn.: „Cyfrowa Gmina”

Reprezentanci urzędów z powiatu bielskiego siedzący przy stole

 

W dniu 8 lutego 2022 r. Wójt Gminy Orla Leon Pawluczuk uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW "Orlanka"

Dzięki sercom dobrych ludzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Orli ma możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego tj. wózka inwalidzkiego

kobieta i mężczyzna na przystanku autobusowym

Uprzejmie informuję, iż w 2022 roku są kontynuowane kursy autobusowe na linii komunikacyjnej Bielsk Podlaski – Parcewo – Wólka/Spiczki – Orla – Krywiatycze.

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, w pokryciu części kosztów energii. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Orla składają w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orli przy ul. Mickiewicza 5

pudełka z paczkami ustawioe na tylym siedzeniu samochodu

Ze względu na obostrzenia związane z pandemią już po raz drugi spotkanie wigilijne dla osób samotnych i potrzebujących organizowane corocznie przez Wójta Gminy Orla ograniczyło się do przekazania paczek świątecznych

Herb województwa podlaskiego

W związku z trwającą sytuacją przygraniczną Gmina Orla pozyskała środki finansowe z budżetu Województwa Podlaskiego w wysokości 50 000,00 zł, jako pomoc finansową dla gminy w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie gminy.

W czasie stanu epidemicznego bardzo ważna jest pomoc potrzebującym – w ostatnich dniach z inicjatywy Wójta Gminy Orla - Leona Pawluczuka w ramach dodatkowych działań, zorganizowano wsparcie w formie rzeczowej na rzecz Domu Opieki „Jesień Podlasia” pod dyrektorstwem Pani Joanny Cylwik.

Święta Bożego Narodzenia - to wyjątkowy czas radości i nadziei, życzliwości i spotkań w gronie najbliższych

Więcej 

W dniu 3.12.2021 r. w Szkole Podstawowej w Orli odbyła się Akcja #CiastodlaŻołnierzy.

prace konkursowe

W dniu 7 grudnia 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny ogłoszony przez Wójta Gminy Orla na plakat/ulotkę pt. „Zaszczep się dla siebie i innych”.

prezenty dla dieci

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Pomyślmy więc o dzieciach, które nie mają obok siebie bliskich. A wiemy, że tak niewiele potrzeba, aby na ich twarzach pojawił się uśmiech.

nowo wyremotowana ulica

Dobiegły końca roboty drogowe przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Orla-Koszele