Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Koszki. Na odcinku o długości 150 m, przebudowano dotychczasową nawierzchnię żwirową na asfaltową. Wykonano m.in.: zjazdy do posesji z kostki betonowej, jezdnię z dwóch warstw: wiążącej i ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, pobocza żwirowe. Ustawiono nowe oznakowanie pionowe.

Wykonawcą przedmiotowych robót budowlanych była firma FEDRO Sp. z o. o. z Osiecka. Całkowity koszt zadania wyniósł 150 000,00 zł i został sfinansowany ze środków własnych Gminy Orla.