Zakończono długo oczekiwaną przez mieszkańców inwestycję polegająca na przebudowie ulicy Kleszczelowskiej w Orli. Inwestycja przyczyni się nie tylko do komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także do poprawy estetyki Orli.

Jak już wcześniej informowaliśmy całkowity koszt przebudowy - to kwota 1 945 040,00 zł. Powiat Bielski w Bielsku Podlaskim otrzymał na realizację inwestycji dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% jej wartości. Gmina dofinansowała zadanie kwotą odpowiadającą 25% poniesionych wydatków.