ciągnik odśnierzający ulicę

 

W Gminie Orla trwa akcja zima. Zapewniamy, że sprzęt do odśnieżania, którym dysponuje Urząd Gminy Orla jest cały czas wykorzystywany (ciągnik z pługiem, samochód ciężarowy KAMAZ, równiarka drogowa oraz koparko-ładowarka KAT).

Za odśnieżanie dróg gminnych odpowiada gmina, a za odśnieżanie dróg powiatowych Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim.

 

 Interwencje dotyczące zimowego utrzymania można zgłaszać:zaśnierona droga na tle lasu

  • odśnieżanie dróg gminnych – Urząd Gminy Orla – tel. 857305792,

  • odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gminy Orla – PZD w Bielsku Podlaskim – tel. 858 332 683.

Jednocześnie przypominamy, iż właściciele nieruchomości zobowiązani są dbać o odśnieżanie chodników w granicach terenów, którymi zarządzają. Na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków spoczywa także obowiązek usuwania zalegającego na dachach śniegu i lodu.

 

Zimowe widoki z Gminy Orla